Summeringen av veckan som gått gav 81 km. Med ett par bonus-km i början av veckan (för att få bra rundor) blev tänkta 79 hela 81 efter dagens 22 km. Bästa veckan på flera år…