Herrar:

  1. Emanuel Mutai, Kenya – 2.04.40
  2. Martin Lel, Kenya – 2.05.45
  3. Patrick Makau, Kenya – 2.05.45

Damer:

  1. Mary Keitany, Kenya – 2.19.19
  2. Liliya Shobukhova, Ryssland – 2.20.15
  3. Edna Kiplagat, Kenya – 2.20.46