Isbild tagen 2021-01-16

Uppdaterad 2021-01-16

Plats: Sävens Badplats, Vårgårda Kommun

Isläge: Isen ligger på hela norra sjön

Istjocklek: 7 cm i borrade hål, ca 20 m ut från stranden.

OBS! Det här är ingen garanti att isen bär på hela sjön. All aktivitet på isen sker på egen risk.

Israpport Säven presenteras av Långfärdsskridskor på SevenSports.se.