Race Yourself heter en app som kommer till Google Glass. Cool video som tar utvecklingen med löparprylar ett steg längre:

Läs mer om Race Yourself på deras hemsida.